top of page

Röjsågskurs RA

Röjsågskurserna hålls av certifierade kursledare. Platsen för kurserna är flexibla men utgår annars oftast från Föllinge. Om man är flera deltagare från samma ställe så finns möjlighet att kursledaren istället kommer till er. Kontakta oss om ni vill ha kursen på ett annat ställe.

Efter varje godkänd kurs så erhåller du ett röjsågskörkort.

Röjsågskursen syftar till att ge dig en grundläggande kunskap om röjsågens skötsel och de färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda röjsågen. 

Kursen passar för dig som utför enklare arbeten med röjning av träd och sly.

 

  • Genomgång av säkerhetsbestämmelser och risker.

  • Justering av sele och såg och genomgång av skyddutrustning.

  • Genomgång av daglig skötsel av röjsågen och klingan

  • Praktisk körning med röjsåg

  • Fällningsmetoder och arbetsmetodik

Omfattning: 1 dag

Pris: 3500 kr

Röjsågskurs RB

Röjsågskursen ger dig grundläggande kunskaper för att klara ett effektivt och säkert arbete vid vanligt förekommande röjningsarbeten som skogsröjning och underväxtröjning.

Förkunskapskrav: Nivå RB kräver Röjsågskörkort RA. 

  • Genomgång av risker och säkerhetsbestämmelser.

  • lära dig enkelsnittsteknik med kontroll av fällriktning för mindre träd samt omlottsågningsteknik med kontroll av fällriktningen för lite grövre träd.

  • Genomgång av risker som är förknippat med stammar i spänn.

  • Sågning av högre sittande grenar och kapa trädet i sektioner

  • arbetsplanering (detaljerad och översiktlig).

Omfattning: 2 dagar

Pris: 4500 kr

Kontakta oss

Intresserad av en kurs? 

Fyll i ditt namn och email så kontaktar vi dig

Återkommer med svar inom kort!

bottom of page