top of page

Motorsågskurser

 

Motorsågskurserna hålls av certifierade kursledare. Platsen för kurserna är flexibla men utgår annars oftast från Föllinge. Om man är flera deltagare från samma ställe så finns möjlighet att kursledaren istället kommer till er. Kontakta oss om ni vill ha kursen på ett annat ställe.

Efter varje godkänd kurs så erhåller du ett motorsågskörkort.

Motorsågskurs A

Motorsågskurs A syftar till att ge kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid diverse vanligt förekommande sågarbeten, t ex vedkapning, och sågning i rent trä i samband med byggarbeten. 

(Observera att trädfällning och kapning av träddelar i spänn ingår inte).

I motorsågskörkortet nivå A ingår:

 • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser och de risker som är förknippat med användning av motorsågen enligt ovan.

 • Färdigheter att starta och hantera den startade motorsågen på ett säkert sätt.

 • Färdigheter att såga kontrollerat med dragande och skjutande kedja samt att kunna göra s.k. instick. Tekniker för att stödja och avlasta sågen mot kroppen etc. Kännedom om lämpliga metoder för vedkapning.

 • Färdighet att utföra daglig skötsel inklusive filning av sågkedjan.

 • Kunskaper och färdigheter att utföra kontroller av såg och skyddsutrustning som krävs för säker och korrekt funktion.

 • Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts (för svåra och farliga i förhållande till egen kunskap och kompetens).

Omfattning: 1 dag

Pris: 3500 kr

 

Motorsågskurs B

I motorsågskörkortet nivå B ingår:

 • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg vid normalt skogsarbete och de risker som är förknippat med användningen. (genom t.ex. resterande berörda delar i sammanfattning av AFS 2012:01)

 • Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra trädfällning av ”normala” träd av varierande storlek med god kontroll och säkerhet. 

 • Kunskaper och färdigheter att använda olika vanliga fällhjälpmedel. (minst brytjärn/trampjärn, kilar och kanske även slana med piggar)

 • Kunskaper och färdigheter att kvista och kapa fällda träd på ett för säkerheten och arbetsbelastningen bra sätt.

 • Kännedom om de speciella risker som är förknippat med vindfällda träd, fastfällda träd och stammar i spänn liksom översiktlig kännedom om några vanliga arbetsmetoder. (Vrida ner träd med brytjärn/vändband, baxa träd bakåt med massavedbit, rotvältor, kap i måttlig spänning inkl. sågning från två håll och riskområden)

 • Kunskaper och färdigheter att använda och vårda tillbehör som lyftsax, lyftkrok och måttband.

 • Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts (för svåra och farliga i förhållande till egen kunskap och kompetens).

Omfattning: 2 dagar

Pris: 6000 kr

Kontakta oss

Intresserad av en kurs?

Fyll i ditt namn och email så kontaktar vi dig.

Tack för att du skickar in!

bottom of page